Cận cảnh em sinh viên bú cu cho bạn trai trong phòng trọ

Cận cảnh em sinh viên bú cu cho bạn trai trong phòng trọ. Tôi đoán là tôi đã cố ý làm điều đó mặc dù tôi không thực sự chắc chắn rằng tôi biết điều đó vào thời điểm đó. Nếu tôi nghĩ về nó lâu dài và khó khăn, tôi gần như chắc chắn rằng đó không phải là ý tưởng của tôi, nhưng tôi không chắc bạn sẽ đồng ý với tôi về điều đó. Ở đó một lần nữa, tôi nghi ngờ bạn đang phàn nàn cách này hay cách khác vì dù bằng cách nào thì bạn vẫn có cách của mình. Được rồi, cả hai chúng ta đều có cách của mình, nhưng đó cũng không phải là vấn đề.